Superwizja dla specjalistów Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów

Katowice, dnia 20 maja 2022 r. Nr-1/20/05/22 Szanowny Pan Michał Woś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, nawiązując do spotkania z dnia 17 maja 2022 r. organizacja związkowa dziękuje Panu Ministrowi, że bez zwłoki pochylił się nad tak ważnym dla pracowników problemem i przedstawia argumentację dotyczącą słuszności sfinansowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości superwizji we wszystkich sześćdziesięciu sześciu Zespołach Opiniodawczych Sądowych Specjalistów w Polsce przynajmniej raz na kwartał. Konsultowanie przez specjalistę OZSS swojej pracy z superwizorem służy dokonywaniu stałej oceny podejmowanych zawodowo czynności, dokonywania analizy własnych działań i wyciąganiu odpowiednich