Wynagrodzenia w Prokuraturze Krajowej – Wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Prokuratora Krajowego i utrzymującą ją w mocy decyzję Prokuratora Generalnego w zakresie odmowy udostępnienia nam informacji publicznej o wynagrodzeniach w Prokuraturze Krajowej. Sąd zasądził zwrot kosztów na naszą rzecz. WYNAGRODZENIA W PROKURATURZE KRAJOWEJ Zdaniem WSA skarga MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zasługiwała na uwzględnienie, a obie decyzje organów naruszyły obowiązujące przepisy prawa. Jak czytamy w uzasadnieniu, Prokurator Generalny i Prokurator Krajowy dopuścili się istotnego naruszenia zasad praworządności określonych zarówno w Kodeksie postępowania administracyjnego, jak i w Konstytucji. Odmowa udostępnienia informacji o wynagrodzeniach zbudowana