Podziękowania dla RPO – Adama Bodnara

Szanowny Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich  Szanowny Panie,  MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury składa Panu podziękowania za ostatnie pięć lat stania na straży wolności i praw człowieka i obywatela.  Dziękujemy za to, że w całym kontekście ważnych zadań dostrzegał Pan także sytuację pracowników sądów i prokuratury – tak istotnych dla właściwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i włączył się Pan w zmienianie tej części rzeczywistości.  W szczególności pragniemy przywołać Pana działania mające na celu dostosowanie przepisów regulujących wynagradzanie pracowników sądów i prokuratury do standardu Konstytucji, przez uregulowanie ich na poziomie ustawowym. Doceniamy, że stał Pan na straży ochrony danych osobowych