PODWYŻKI | Ważna informacja

Podwyżki 2020 | sądy: Powoli ruszają WSTĘPNE uzgodnienia w niektórych jednostkach, pomimo braku zatwierdzenia decyzji budżetowych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. decyzje są tworzone wyłącznie w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR i datą obowiązywania decyzji będzie data zatwierdzenia i podpisania w Systemie przez Ministra. Aktualnie, w systemie TREZOR wnioski dyrektorów sądów o decyzje dotyczące zwiększenia środków budżetowych na podwyżki nie są zatwierdzone. Wobec powyższego pracodawcy muszą się wstrzymać z podpisaniem dekretów i wypłatą środków na podwyżki, aby nie narażać się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Trzeba liczyć

Zmiana rozporządzenia “widełkowego” urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury w toku

W zeszłym tygodniu zadaliśmy pytanie Ministerstwu Sprawiedliwości  dotyczące losów Rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego w zakresie wysokości dolnych przedziałów stawek wynagrodzeń dla urzędników  i  innych pracowników sądów i prokuratury (zgodnie z poziomem minimalnego wynagrodzenia za pracę w  2020 r.)  i podwyższenia górnej granicy ww. wynagrodzeń każdej z grup stanowisk –  zgodnie z postanowieniami  porozumienia płacowego z dnia 4 lipca 2019 r. zawartego między Ministrem Sprawiedliwości  –   Prokuratorem Generalnym a związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników