Zwracamy się o niezwłoczny wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

Katowice, dnia 19 grudnia 2018 r.

Nr – 3/19/12/18

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,
W związku ze zbliżającym się zakończeniem prac Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwraca się z prośbą o niezwłoczne skierowanie wnioskuwpisanie projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Z wyrazami szacunku,
[-] Edyta Odyjas
Przewodnicząca

senior manager is Giving a lot of work