Zwracamy się do Prokuratora Krajowego o wdrożenie działań profilaktycznych

Zalecenia zawarte w treści pisma skierowanego do wszystkich prokuratur z dnia 10 marca 2020 r. (nr PK I BP 024.8.2020) obecnie są niewystarczające. Jako organizacja związkowa apelujemy o wprowadzenie zakazu przyjmowania interesantów za wyjątkiem osób zatrzymanych i doprowadzanych przez organy policji, bądź osób zgłaszających się po zezwolenia na pochowanie zwłok. W szczególności objęci ochroną powinni być pracownicy biur podawczych i ochrony poprzez zaopatrzenie ich w środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące i maseczki ochronne, rękawiczki, gdyż nie otrzymawszy odpowiedniej ochrony i zabezpieczeń, są oni nadmiernie narażeni na ekspozycję czynników chorobotwórczych, w tym COVID-19.

pismo-do-PK-ws.-koronawirusa-.pdf