ZWIĄZKI “MIASTECZKOWE” PISZĄ DO MINISTERSTWA

Mając na względzie wagę prowadzonych negocjacji i podejmowanych decyzji, organizacje
związkowe wnoszą ponownie o jak najszybsze udostępnienie informacji o wynagrodzeniach
i następnie o niezwłoczne wyznaczenie spotkania.

Pismo do MS z 25.09.2019 r.