Zmiana rozporządzenia “widełkowego” dla pracowników sądów i prokuratury stała się faktem

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, na które czekaliśmy od lutego br., weszło w życie 16 lipca. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001170/O/D20201170.pdf