Zapraszamy do wspólnego działania

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa
w imieniu własnym oraz Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wysłała do największych organizacji związkowych działających również w sądownictwie zaproszenie do wspólnego wyrażenia w dniu 13 listopada 2017 roku sprzeciwu pracowników obydwu instytucji wobec planów „zamrożenia” przez rząd wynagrodzeń reprezentowanych przez nas grup zawodowych w 2018 roku, a także poparcia postulatów zwiększenia puli dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników w przyszłym roku z 2% do 10% i docelowo zmiany legislacyjnej w zakresie systemu wynagradzania pracowników sądów.

Mamy nadzieję na pozytywny odzew i wspólne działania.