(www) pismo do MS – stanowisko w sprawie pracy zmianowej w prokuraturze