W Miasteczku przedstawiciele ministerstwa o mobbingu w sądach

INFORMACJA PRASOWA
13 maja 2019 r. | poniedziałek | godz. 12:00
panel dyskusyjny o mobbingu w sądach i prokuraturze
 Miasteczko Pracowników Sądów i Prokuratury
Warszawa | Plac Na Rozdrożu

W dniu 13 maja 2019 r., o godz. 12:00 rozpoczął się panel dyskusyjny dotyczący mobbingu w sądach i prokuraturze.

Do udziału w panelu zaproszeni zostali członkowie ministerialnego zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych – Agnieszka Hajto i Henryk Walczewski, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Danuta Koradecka, Główny Inspektor Pracy – Wiesław Łyszczek,  Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukasz Piebiak.

Mobbing nie jest w sądach zjawiskiem incydentalnym tylko problemem systemowym. Badania z zakresu psychologii pracy przeprowadzone w sądach wykazały, że 70% z nas pracuje w warunkach sprzyjających powstawaniu mobbingu. Brak jasnych zasad wykonywania obowiązków, przeciążenie pracą, nacisk na statystyki, a nawet brak informacji komu się faktycznie podlega i od kogo zależy nasza sytuacja w pracy – to podstawowe powody powstawania mobbingu.

Problem okazał się na tyle poważny, że przy ministrze powstał specjalny zespół, który miał zaradzić tym problemom. Działania władz poszczególnych sądów –  często zresztą pozorowane – okazały się bowiem niewystarczające.