Uzasadnienie postanowienia TK ws. waloryzacji wynagrodzeń

Można zapoznać się z treścią postanowienia (z uzasadnieniem) TK z dnia 11 lutego 2015 r., Sygn. akt P 44/13 dot. połączonych pytań prawnych ws. waloryzacji wynagrodzeń oraz do najważniejszych dokumentów dot. niniejszej sprawy.

TREŚĆ ORZECZENIA Z UZASADNIENIEM