Uczestniczymy w konferencji EZA

W Lublinie w dniach 6-9.02.2020 r. w ramach Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA) odbywa się konferencja pt.: Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w środowisku pracy (Psychosocial risk management in the work environment).

Naszą organizację reprezentuje Przewodnicząca Edyta Odyjas, która wygłosi referat w panelu: Przepisy prawne regulujące kwestię bezpieczeństwa i zdrowia w pracy z uwzględnieniem sfery psychologicznej i socjalnej w Polsce.

Audytorium to głównie przedstawiciele związków zawodowych z Europy (Czechy, Albania, Hiszpania, Słowacja, Portugalia, Polska), a także organizacji zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, imigrantów.