SZCZECIN: Oceny, nagrody, system punktacji, spotkania | poniedziałek 16.10.2017 r.

W poniedziałek (16.10.2017) odbędą się spotkania z pracodawcami i pracownikami tamtejszych sądów. W SR Szczecin-Centrum przedstawiciele MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa będą uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym sposobu przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych i systemu punktacji. Nasza organizacja od 2013 roku sprzeciwia się wprowadzaniu przez prezesów i dyrektorów dodatkowych narzędzi oceniania i wartościowania pracy, gdyż nie istnieją ku temu podstawy prawne, a wydatkowane na ten cel środki są marnotrawieniem pieniędzy publicznych. Na skutek interwencji NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa Ministerstwo Sprawiedliwości kierowało do sądów informacje o niedopuszczalności wprowadzania instrumentów oceniania, które nie zostały zawarte w rozporządzeniu. Do Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych organizacja skierowała zastrzeżenia dotyczące prób wprowadzania dodatkowych rozwiązań w SR Szczecin-Centrum. Od dłuższego czasu pozostajemy również w tej sprawie w kontakcie z z-cą dyrektora departamentu – sędzią Lucyną Oleszek. Rozmowy będą dotyczyły także zasad przyznawania nagród w III kwartale bieżącego roku. Nasza organizacja sprzeciwia się wypłacaniu nagród w oparciu o system punktowy.

Odbędzie się także spotkanie przedstawicieli organizacji z dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, a także spotkanie z członkami organizacji związkowej pracującymi w trzech szczecińskich sądach.