STRES W SĄDZIE WAŻNY DLA PSYCHOLOGÓW ZDROWIA

Wybrane wyniki pilotażu Projektu zostały przedstawione w formie posteru naukowego na X Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. “Z psychologią po zdrowie”, która odbyła się w dniach 15-17 maja br. w Gdańsku. W tym roku temat konferencji brzmiał “Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?”. Już samą możliwość przedstawienia problematyki stresu w sądach szacownemu gremium uczestników należy uznać za sukces, gdyż nie każdy mógł wziąć udział w tym wydarzeniu. Komitet Naukowy Konferencji odrzucił ponad 50 innych zgłoszeń. Tym samym metodologia przyjęta do badania w ramach Projektu po raz kolejny spotkała się z aprobatą środowiska naukowego psychologów zdrowia. Co więcej, problem zdrowotnych skutków stresu doświadczanego przez pracowników sądownictwa został uznany za bardzo ważny, co zostało przez Komitet Naukowy docenione w postaci przyznania 2. miejsca w konkursie na plakat naukowy podczas tej Konferencji (skan dyplomu na ilustracji obok). Cieszy nas bardzo to wyróżnienie, na tle ponad 40 innych prac zaprezentowanych w tej formie.  Środowisko psychologów zdrowia wyraziło też nadzieję na skuteczne pozyskanie danych reprezentatywnych dla pracowników sądownictwa i poszczególnych grup zawodowych zatrudnionych w sądach. Bez tych danych niemożliwe jest bowiem opracowanie jakichkolwiek  interwencji zmierzających do skuteczniejszej ochrony zdrowia osób pracujących w sądach. Serdecznie dziękujemy tym pracownikom sądów powszechnych, którzy już wzięli udział w naszym badaniu. Pozostałych ponownie zachęcamy do udziału. jeśli nie wiecie Państwo jak to zrobić prosimy zgłosić się do lokalnego koordynatora Solidarności sądowej, a jeśli w Państwa sądzie nie działa Solidarność – do innych związków będących Partnerem w projekcie.

Źródło: temida.zdrowapraca.org