Stanowisko KRS ws. pracowników tymczasowych w sądach

Pod tym linkiem znajduje się treść stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 kwietnia 2015 r. w przedmiocie wykorzystywania pracy świadczonej przez pracowników tymczasowych przez sądy powszechne w 2015 r.