Środki na nagrody: Pismo “Solidarności” do dyrektorów sądów apelacyjnych

Katowice, dnia 10 lipca 2018 r.

Nr – 1/10/07/2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Sądów Apelacyjnych

Szanowni Państwo,

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa po przeprowadzonej analizie budżetów apelacji, które odpowiedziały na kierowane w tym zakresie zapytania oraz po spotkaniach w Ministerstwie Sprawiedliwości, przesyła stanowisko dotyczące podziału środków wynikających z decyzji budżetowych z 29 maja 2018 r.

Jako partner społeczny zdajemy sobie sprawę, iż Państwa budżety zawsze są niższe od zaplanowanych i taka sytuacja ma miejsce od wielu lat. Wprost wyrażamy swoje zaniepokojenie w tym przedmiocie na spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. W roku bieżącym po raz pierwszy plany budżetów sądów na przyszły rok są w całości tworzone w systemie ZSRK, w związku z czym mogą wystąpić różne wątpliwości i być może potrzeba dopracowania szczegółów w trakcie całego procesu.

W tej chwili jesteśmy po pierwszym podziale oszczędności z DWR w apelacji warszawskiej, gdzie nie pokryto z tych środków braków w budżetach sądów. Po dokonaniu analizy niektórych innych propozycji z Państwa strony, chcielibyśmy w miarę możliwości ujednolicić sposób podziału wskazanych środków na całą Polskę. Z posiadanych przez organizację związkową informacji wynika, że w IV kwartale będzie możliwość zasilenia Państwa budżetów o kolejne oszczędności. Dlatego też stoimy na stanowisku, aby ze środków aktualnie przekazanych pokryć braki w budżetach jedynie w zakresie nagród jubileuszowych i odpraw (nie płacy) w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień, jeżeli jest to rzeczywiście konieczne w danej apelacji – natomiast pozostałe środki przeznaczyć na wypłatę nagród dla pracowników. Ewentualne pozostałe niedobory lub zaistniałe jednostkowe sytuacje nieplanowanych wcześniej wypłat np. odpraw emerytalnych z pewnością zostaną uzupełnione w IV kwartale br.

Z poważaniem

Edyta Odyjas

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa