Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników

W dniach 18-19 października w Warszawie odbyła się międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników”. Konferencję zorganizował Uniwersytet Warszawski i Szkoła Główna Handlowa. W radzie programowej wydarzenia udział wzięli m.in. dr hab., prof. nadzw. UW Jacek Męcina, prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes ZUS, prof. dr hab. Marta Juchnowicz, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich.
W przedstawionych referatach kwestia sprawiedliwego i godziwego wynagrodzenia rozważana była w aspektach prawnych, komunikacyjnych, zarządczych i etycznych. W konferencji uczestniczyli też naukowcy z Litwy i Węgier. Zreferowane zostały także wyniki najnowszych badań dotyczących uznawania przez pracowników wynagrodzeń jako sprawiedliwych lub niesprawiedliwych. Wśród uczestników konferencji byli menadżerowie, pracodawcy, nie mogło więc zabraknąć i nas – związków zawodowych.