SPOTKANIE W MS: Budżet 2018 i podwyżki

Dzisiaj (16 lutego) o godz. 11:00 rozpoczyna się – zorganizowane z inicjatywy MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa – robocze spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, dotyczące budżetu na rok 2018. Naszą organizację będą reprezentowali: Edyta Odyjas, Aleksandra Brzezińska, Dariusz Kadulski i Marcin Zieliński.

Wiemy, że wszystkich temat budżetu i podwyżek interesuje najbardziej. Będziemy możliwie szybko informowali o przebiegu spotkania.

Walka o tegoroczny budżet rozpoczęła się praktycznie w połowie ubiegłego roku. “Solidarność” Pracowników Sądownictwa nieustannie pukała do ministerialnych drzwi. Zorganizowana była manifestacja pod Sejmem i pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Nasi związkowcy odwiedzali posłów przedstawiając opracowany raport o stanie wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych. Udało się nagłośnić trudną sytuację zarobkową i ogromna skalę rozwiązań umów o pracę z sądami.

Nasze działania już w grudniu przyniosły skutek. W grudniu Ministerstwo Sprawiedliwości wygospodarowało środki na nagrody roczne dla asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników, którzy pracowali przynajmniej pół roku. Były także środki na nagrody dla kuratorów zawodowych.

Już w styczniu tego roku nasza organizacja podjęła działania z myślą o roku 2019 i latach kolejnych.