Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości w zw. z dodatkowymi środkami finansowymi na 2016 rok

Informujemy, że w dniu 4 sierpnia 2015 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Ministrem Sprawiedliwości – Borysem Budką poświęcone kwestiom związanym z podziałem kwoty przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń zaplanowanej w budżecie państwa na 2016 rok.