Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości – 10.10.2017

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadzone przez sekretarza stanu, Michała Wójcika. W czasie spotkania obecni reprezentanci związków zawodowych zgłaszali postulaty związane z płacami w sądownictwie i warunkami pracy. Spotkanie zorganizowano w odpowiedzi na pismo wystosowane przez branżowe związki zawodowe do ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. Odnosząc się do postulatów reprezentantów związków zawodowych minister Wójcik poinformował, że od roku 2016 Ministerstwo Sprawiedliwości stara się o stałe zwiększanie płacy w sądownictwie. W roku 2016 fundusz płac został zwiększony o 10%, co było wyjątkiem w stosunku do pozostałych zawodów sfery budżetowej (dzięki środkom wygospodarowanym w budżecie samego ministerstwa). W roku 2017 doszło do zwiększenia środków o 1,3%. Zdaniem ministra nie można zarzucić Ministerstwu Sprawiedliwości bezczynności w zakresie zwiększania wysokości wynagrodzeń pracowników. Na spotkanie zaproszona została również NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, pomimo tego że nie była sygnatariuszem pisma branżowych związków zawodowych. W czasie spotkania minister podziękował przewodniczącej Edycie Odyjas za prowadzone intensywne rozmowy i działania na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników sądów. Dyrektor Paziewski poinformował również, że dzięki staraniom „Solidarności” Pracowników Sądownictwa zasygnalizowany został problem środków na PFRON, który znacząco wpływa na wynagrodzenia oraz, że dzięki rozmowom podjętym przez naszą organizację związkową możliwe będzie znalezienie innych rozwiązań. NSZZ „S” PS zdaje sobie sprawę z tego, że na obecnym etapie prac nad budżetem Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest właściwym adresatem postulatów związków zawodowych, dlatego rozpoczęto w dniu dzisiejszym protest pracowników. W wielu sądach w Polsce wywieszone zostały flagi związkowe, pracownicy przyszli ubrani na czarno lub z emblematem Głodka symbolizującego puste kieszenie. O godzinie 15:00 „Solidarność” Pracowników Sądownictwa pod Sejmem rozpoczyna pikietę, aby zasygnalizować ten problem posłom rozpoczynającym dzisiaj prace nad rządowym projektem ustawy budżetowej.