“Solidarność” domaga się łatwiejszego dostępu do rejestrów dla sądów

Wystąpiliśmy do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS) Ministerstwa Sprawiedliwości o usprawnienie dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego i Ksiąg Wieczystych dla pracowników sądów.

Korzystanie z ogólnodostępnych kanałów dostępowych, przez konieczność wpisywania kodów CAPTCHA czy wybieranie obrazków zawierających drzewa lub autobusy (sic), gdy sprawdzić trzeba wiele informacji, jest niezwykle pracochłonne dla pracowników sekretariatów sądowych. Tego rodzaju dostęp dla potrzeb postępowań sądowych jest nieracjonalny i nie wykorzystuje współczesnych możliwości technicznych.