Skutek naszej interwencji ws. błędu w rozporządzeniu

Dziękujemy MS za szybkie podjęcie działań w zakresie zgłoszonych przez MOZ NSZZ S PS wątpliwości odnośnie treści Rozporządzenia ws. stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania….

Ministerstwo skierowało list do niesfornych dyrektorów.