SKUTECZNA REFORMA SĄDOWNICTWA – KIERUNEK, NAJLEPSZE MOŻLIWE ROZWIĄZANIA, CELE NA PRZYSZŁOŚĆ

W dniu dzisiejszym w ramach VIII Zjazdu Koordynatorów odbywa się spotkanie z Wiceministrem Łukaszem Piebiakiem. Tematem przewodnim jest sytuacja pracowników sądów na tle planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w sądownictwie.