RUSZYŁA AKCJA TERENOWA „POPIERAM: STOP STRESOWI W SĄDZIE”

W dniu 28 kwietnia 2015 roku MOZ NSZZ S PS rozpoczęła w sądach na terenie całego kraju akcję „Popieram: Stop stresowi w sądzie”. Data ta nie została wybrana przypadkowo, ponieważ 28 kwietnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W założeniu ma on przypominać, że promocja zdrowia w miejscu pracy oraz tworzenie kultury bezpiecznej pracy może zredukować liczbę osób zmarłych w związku z warunkami pracy.

W ramach kampanii pracownicy sądów będą na służbowym stroju nosić w widocznym miejscu przyklejoną niedużą naklejkę ze hasłem „Popieram: stop stresowi w sądzie”. Naklejki dystrybuowane są nieodpłatnie przez przedstawicieli związków zawodowych “Solidarność”. W akcji wziąć może udział każdy pracownik sądu, niezależnie od tego czy jest członkiem związku zawodowego czy też nie. Przyklejenie naklejki oznacza poparcie dla Projektu „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych” i chęć zwrócenia uwagi na problem stresu zawodowego dotykającego pracowników sądownictwa powszechnego.

Akcja będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach, co najmniej do sierpnia br., w każdy ostatni poniedziałek miesiąca (25 maja; 29 czerwca; 27 lipca i 24 sierpnia 2015 r.).