Raport NIK 2014r. – sądy powszechne

Zachęcamy do zapoznania się z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w zakresie sądów powszechnych (plik PDF do pobrania poniżej).