PYTAMY PK O OSZCZĘDNOŚCI Z DWR

Katowice, dnia 3 czerwca 2022 r.

Nr-3/03/06/22

Szanowny Pan
Dariusz Barski
I Zastępca Prokuratora Generalnego
Prokurator Krajowy

 

 

Szanowny Panie Prokuratorze,

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa  i Prokuratury na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej zwraca się z prośbą o udzielenie informacji w następującym zakresie:

  1. jakie kwoty zostały zaoszczędzone z tytułu rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
  2. w jaki sposób planowane jest rozdysponowanie ww. środków.

Strona społeczna wnosi o przeznaczenie ww. środków na wypłatę premii dla pracowników powszechnych jednostek prokuratury.

Organizacja związkowa prosi o udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ps-solidarnosc.org.pl

Z poważaniem,

Komisja MOZ 
NSZZ “Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury