PYTAMY MS O OSZCZĘDNOŚCI Z DWR

Katowice, dnia 3 czerwca 2022 r.

Nr-1/03/06/22

Szanowny Pan
Michał Woś
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

 

            Szanowny Panie Ministrze,

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o udzielenie informacji w następującym zakresie:

  1. jakie kwoty zostały zaoszczędzone przez poszczególne apelacje z tytułu rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
  2. w jaki sposób planowane jest rozdysponowanie ww. środków.

Strona społeczna wnosi o przeznaczenie ww. środków na wypłatę półrocznych nagród dla pracowników sądów.

Organizacja związkowa prosi o udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ps-solidarnosc.org.pl.

Z poważaniem,

Komisja MOZ 
NSZZ “Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

odpowiedz-MS-DB-z-09.06.2022r.-ws.-oszczednosci-z-DWR.pdf