Przywracanie funkcjonalności zespołów kuratorskich [konsultacje z KRK]

Poniżej przekazujemy do wiadomości przebieg konsultacji z Krajową Radą Kuratorów w sprawie wypracowania rekomendacji dotyczących przywracania funkcjonalności zespołów kuratorskich.

20200508 Uwagi S PSiP do projektu KRK.pdf
20200511 Pismo KRK do S PSiP.pdf
20200511 Pismo KRK do MS.pdf
Etapy.pdf
Standardy bezpieczeństwa.pdf