Protestujący w namiotach boją się, że rząd ich oszuka

INFORMACJA PRASOWA
13 maja 2019 r. | poniedziałek | godz. 9:00
składamy żądania w Ministerstwie Sprawiedliwości
 Miasteczko Pracowników Sądów i Prokuratury
Warszawa | Plac Na Rozdrożu

Żądania Miasteczka z 13 maja 2019 r.

W dniu 13 maja 2019 r., o godz. 9:00 mieszkańcy Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury złożyli w Ministerstwie Sprawiedliwości swoje żądania.

Z sygnałów, które dotarły do protestujących wynika, że plany strony rządowej związane z wprowadzeniem nowej ustawy, która miała systemowo uregulować sprawy wynagrodzeń i pełnienia obowiązków w sądach i prokuraturze, nie pokrywają się z oczekiwaniami protestujących. Ministerstwo wielokrotnie zapewniało, że prowadzi dialog z związkami zawodowymi. Powołany został przy ministrze sprawiedliwości zespół, który miał za zadanie opracować projekt założeń do nowej ustawy przedstawił swoje rekomendacje.

Boimy się, że kolejny raz rząd, zamiast systemowo rozwiązać wszystkie kwestie i skończyć z improwizacją, chce wprowadzić bubel prawny i nas oszukać. Jak się wydaje, z punktu widzenia ministerstwa lepsze jest zmuszanie dyrektorów sądów do zatrudniania emerytów, którzy marzą o tym, by jak najszybciej odejść z sądów, zamiast systemowo rozwiązać sądowy i prokuratorski chaos. Nasze żądania związane są z postulatami płacowymi, ale wpisują się w szerszy kontekst usprawnienia sądów i prokuratur. Czasami mamy wrażenie, że skupionemu na kwestiach politycznych ministerstwu zupełnie nie zależy na systemowych rozwiązaniach.

Żądania Miasteczka z 13 maja 2019 r.

W czasie spotkania z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, które odbyło się 8 maja br., konsekwentnie odmawiano protestującym informacji o planowanych rozwiązaniach.