Prezesi i Dyrektorzy – bądźcie ludźmi w czasie upałów!

Szanowni Państwo Prezesi i Dyrektorzy Sądów,

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa apeluje do Was o uwzględnienie warunków pracy, jakie wynikają z temperatury na zewnątrz, a tym samym wewnątrz budynku. Pamiętajcie Państwo, że schłodzone napoje przy 28°C i to dane czasem z wielką łaską to absolutne minimum. Jesteśmy przekonani, że znając sytuację i ilość pracy w sekretariatach i oddziałach sądowych, zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że Wasi pracownicy warci są więcej niż absolutne minimum.

Apelujemy, bo dobrze wiemy, że osoby, od których decyzji zależy zadbanie o warunki pracy, montaż klimatyzacji, dostarczenie schłodzonych napojów czy skrócenie czasu pracy, często same pracują w warunkach nieporównywalnie lepszych. Pamiętajcie o pracownikach w archiwach, warsztatach, centralach, o tych, którzy swoje obowiązki starają się wykonywać w takich pomieszczeniach, w których jest ponad 30°C a nawet 40°C i organizm zaczyna odmawiać współpracy.

Jesteśmy przekonani, że w budżecie sądu znajdą się środki na schłodzone napoje. Gdyby było ich brak, kupcie w tym roku mniej ekspresów i kawy, które i tak trafiają do nielicznych. Nie patrzcie na nas wyłącznie jak na moc przerobową, a na sąd przez pryzmat statystyk. Bądźcie ludźmi. Jeśli chcecie od swoich pracowników maksymalnego zaangażowania, sami nie poprzestawajcie na minimum.

Pracowników prosimy o monitorowanie temperatury. Notujcie wyniki. W razie potrzeby zawiadamiajcie Społecznych Inspektorów Pracy lub działaczy związkowych.

Przypominamy, że w sytuacjach, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia bądź życia pracownika, pracownik – zgodnie z art. 210 §1 Kodeksu pracy – ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie swojego przełożonego.
Przepisy Kodeksu pracy dają też możliwość skrócenia czasu pracy poniżej 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Skrócenie czasu pracy może nastąpić poprzez obniżenie dobowej lub tygodniowej normy czasu pracy albo poprzez ustanowienie przerw regeneracyjnych wliczanych do czasu pracy. Działania te nie mogą jednak spowodować obniżenia wynagrodzenia za pracę.