Prace nad zwiększeniem środków na podwyżki

Informujemy, że wciąż trwają starania w celu zwiększenia wzrostu płac w sądach o więcej niż wynegocjowane już 5%, które zaplanowano w projekcie budżetu. Z naszych informacji wynika, że brane są m.in. pod uwagę rozwiązania, które zostały zaproponowane zarówno przez kierownictwo resortu, jak i reprezentanta MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa na spotkaniu, które odbyło się 18 grudnia 2018 r. Kibicujemy tym staraniom, bo być może doprowadzą one do wzrostu płac na poziomie 7,5%, o co nasza organizacja zabiega od wielu miesięcy. Dałoby to kwotę ok. 300 zł na etat. Przypominamy, że sfera budżetowa pozostaje na poziomie odmrożenia, tj. 2,3%. Informacje w tej sprawie będziemy podawali na bieżąco.