POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W dniu 17 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w prokuraturze, sądownictwie powszechnym i sądach administracyjnych. Organizatorem spotkania był Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.
W czasie spotkania osiem uczestniczących w nim związków podpisało wspólne porozumienie.
Szczegółowe informacje zostaną podane wkrótce przez sygnatariuszy porozumienia.

rys. harishs (Pixabay)