Pomyłka (!) w nowelizacji rozporządzenia o stanowiskach w sądach

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwróciła uwagę właściwego departamentu, że w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie ws. stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego – Dz.U. z 2018 r., poz. 1001 w załączniku nr 2 (inni pracownicy sądów – tzw. obsługa) w grupie stanowisk obsługi technicznej i gospodarczej pojawiły się stanowiska protokolanta sądowegostarszego protokolanta sądowego – czyli dotąd stanowiska urzędnicze.

W związku z prawdopodobieństwem, że doszło do pomyłki w trakcie prac legislacyjnych konieczne było podjęcie interwencji. Projekt rozporządzenia był konsultowany z MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa, jednak nie było w nim takiej zmiany.

To już druga uwaga naszej organizacji związkowej związana z pomyłką w procesie legislacyjnym. Poprzednia interwencja miała miejsce w marcu 2017 roku. Wtedy reakcja była bardzo szybka.

Rozporządzenie z 16 maja br. w zakresie, w jakim podnosi kwotę wynagrodzenia minimalnego pracowników sądów wyszło naprzeciw oczekiwaniom „S” Pracowników Sądownictwa zawartym we wniosku o nowelizację z 12 lutego br. Zwiększenie wynagrodzenia minimalnego skutkuje od początku bieżącego roku (konieczność wyrównania). W sądach blisko 650 osób pobierało wynagrodzenia zasadnicze poniżej kwoty 2.100 zł, w prokuraturach zaś 708 zł. Znowelizowane rozporządzenie daje gwarancję tym osobom, że ich wynagrodzenia zasadnicze przynajmniej równe będą pensji minimalnej. Zwracaliśmy uwagę, że nowelizacja rozporządzenia, wprawdzie nie jest rozwiązaniem niwelującym niski poziom wynagrodzeń i jako taka nie wyczerpuje postulatów płacowych organizacji związkowej, jednakże zapobiegnie przynajmniej powstawaniu różnic w interpretowaniu przepisów między sądami.