POMÓŻMY MINISTROWI FINANSÓW W SZYBKIM PODJĘCIU DECYZJI

W dniu 9 lipca 2015 r. organizacja związkowa wystosowała pismo do Ministra Finansów ws. środków przeznaczonych przez rząd na podwyższenie wynagrodzeń pracowników sądownictwa. Przy tej okazji, zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w akcję mającą na celu szybkie podjęcie decyzji ws. przydziału środków finansowych Ministerstwu Sprawiedliwości.

Akcja składa się z dwóch części:

  1. wysłanie drogą pocztową lub elektroniczną zapytania IP (projekt pisma poniżej) – termin na odpowiedź wynosi 14 dni ;
  2. wysłanie poniższego wierszyka – ew. załączenie go do wniosku.

Propozycja tekstu do wysłania:

Ministrze “Kochany”, czas chyba na zmiany

Posłuchaj z uwagą, bo wołamy z powagą

Kochamy ten kraj i chcemy w nim żyć

Pracując w sądach – podporą wymiaru sprawiedliwości być

Lecz cóż to się stało? Pieniędzy za mało!

Brakuje na życie, trudno więc mówić o godnym bycie.

Nie stać nas na jeziora, góry czy morze

Więc urlopy spędzamy niestety przy telewizorze

(Bądź dorabiając, jak kto może)

Ministrze od kasy, sądownictwu nie skąp grosiwa

bo to wstyd, żeby pensja urzędnika była niegodziwa