Podziękowanie za poprawkę do ustawy budżetowej

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa pragnie podziękować Pani Poseł Barbarze Chrobak (Kukiz ’15), Wiceprzewodniczącej Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP za złożenie poprawki do ustawy budżetowej na rok 2019, która może spowodować, większy niż planowano, wzrost wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury. Liczymy, że posłowie pochylą się z rozwagą nad zgłoszoną poprawką w obecnej sytuacji w sądach i prokuraturze.