Podział środków na niestałe składniki wynagrodzeń

Podział środków na niestałe składniki wynagrodzeń dla urzędników, asystentów, innych pracowników i specjalistów OZSS na apelacje sądowe: