Po interwencji usuną błąd w rozporządzeniu

W połowie czerwca informowaliśmy, że MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwróciła uwagę właściwego departamentu, że w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie ws. stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego – Dz.U. z 2018 r., poz. 1001 w załączniku nr 2 (inni pracownicy sądów – tzw. obsługa) w grupie stanowisk obsługi technicznej i gospodarczej pojawiły się stanowiska protokolanta sądowego i starszego protokolanta sądowego – czyli dotąd stanowiska urzędnicze.

Z 13 lipca pochodzi projekt rozporządzenia przywracającego stan poprzedni. Projektodawca przyznaje, że doszło do omyłki legislacyjnej.

POMYŁKA (!) W NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA O STANOWISKACH W SĄDACH