Planowany wzrost płac w 2019 r. już 5%

Ministerstwo częściowo przychyla się do naszych postulatów. Wzrost wynagrodzeń o 5% a nie o 2,3%. To połowa tego co chcemy, ale też dwukrotnie więcej niż deklarował rząd. Rozmowy wciąż trwają.

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP 11 września wystąpiły do premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego – Zbigniewa Ziobry o zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników pionu nieorzeczniczego o 10%. Dotychczasowe deklaracje rządu zamykały się w kwocie wynoszącej zaledwie 2,3%. Intensywne rozmowy dotyczące wzrostu płac w sądownictwie i prokuraturze trwają przynajmniej od czerwca.

– Stwierdzenie, że w Polsce wydaje się na sądownictwo najwięcej w Europie zawiera skrajne uproszczenie, które nie bierze pod uwagę różnic w systemach prawnych, procedurze sądowej, nieustannego wzrostu wpływu spraw oraz galopującej legislacji, która powoduje ciągły wzrost ilości obowiązków pracowników sądów i prokuratury – wyjaśnialiśmy w piśmie do premiera.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z ogromnym niepokojem przyjęły do wiadomości zamierzenia Rządu w przedmiocie planowanego wzrostu środków na wynagrodzenia pracowników jednostek sfery budżetowej o 2,3%. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że w zamierzeniach obecnego rządu na 2019 rok waloryzacja wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej planowana jest w wysokości 100,0%. Będzie to kolejny, dziewiąty już rok całkowitego zamrożenia waloryzacji, a tym samym pracownicy po raz kolejny będą pozbawieni automatycznego (dla każdego) wzrostu wynagrodzeń. Rząd planuje przeznaczenie dodatkowych środków na wzrost funduszu wynagrodzeń na poziomie prognozowanej na 2019 rok średniorocznej inflacji (2,3%), co w ocenie organizacji związkowych jest nie do przyjęcia.

Nasze postulaty spotkały się z częściowym zrozumieniem. Po negocjacjach w resorcie sprawiedliwości osiągnięto wzrost wynagrodzeń na rok 2019 o 5%.

Na 21 września zaplanowane jest posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestnicy struktura „Solidarności”. Możliwości przedstawione przez Ministerstwo Sprawiedliwości są o połowę niższe niż postulaty naszych związków, ale także ponad dwukrotnie wyższe niż pierwotne propozycje rządu. Zauważamy, że dialog przynosi efekty, a rozmowy nadal trwają.

Poniżej przekazujemy do wiadomości nasze pisma skierowane do Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego i Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego – Zbigniewa Ziobry oraz otrzymaną odpowiedź.

Pismo do premiera
Pismo do MS
Odpowiedź MS