Pismo z 03.04.2024 r. dot. zmiany rozporządzenia MS ws. wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów