pismo do Prezesów SO o odwołanie badań OZSS wyznaczonych do 9 kwietnia 2021 r.

W dniu 26 marca zwróciliśmy się do Prezesów sądów okręgowych objętych zakresem działania naszej organizacji związkowej o pilne odwołanie terminów badań z udziałem stron w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów.

pismo-do-Prezesow-SO-ws.-badan-OZSS.pdf