Pismo do MS z 5 grudnia 2018 ws. oszczędności budżetowych

MOZ NSZZ “S” Pracowników Sądownictwa w dniu 5 grudnia br. wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości o o wykazanie wszystkich oszczędności i ich przeznaczenie na niestałe składniki wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się wszystkich zainteresowanych z treścią pisma zamieszczoną pod poniższym linkiem.

Pismo do MS z 5 grudnia 2018 ws. oszczędności budżetowych