Pisma “S” Pracowników Sądownictwa do Ministra Sprawiedliwości

Przekazujemy do Waszej wiadomości pisma, które zostały skierowane do Ministra Sprawiedliwości – w związku z bardzo trudną sytuacja w sądach.

Pismo z 4 grudnia 2018 r.
Pismo z 16 listopada 2018 r.