PIENIĄDZE DLA PRACOWNIKÓW JUŻ W APELACJACH

KOMUNIKAT
MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa
z dnia 28 listopada 2018 r. 
ws. dodatkowych środków z MS

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa uprzejmie informuje, że decyzją Sekretarza Stanu – Pana Michała Wójcika zostaną skierowane do apelacji sądowych środki finansowe z przeznaczeniem dla pracowników jednostek sądownictwa powszechnego (I transza tych środków).

Nasza organizacja związkowa – podobnie jak w roku ubiegłym – od półrocza zabiegała o skierowanie dodatkowych środków finansowych, które trafią jeszcze w tym roku do pracowników sądów. Ostatnie pismo w tej sprawie zostało skierowane w dniu 4 października br. i niezwłocznie opublikowane na naszej stronie internetowej. [KLIKNIJ] Podkreślamy w rozmowach z Kierownictwem resortu sprawiedliwości bardzo niski poziom zarobków pracowników w jednostkach sądownictwa powszechnego i narastające zjawisko rozwiązywania umów o pracę z sądami. Sytuacja ta wymaga szczególnej troski ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wszelkich informacji o skierowanych środkach i decyzjach budżetowych – w zakresie, w jakim są związane z kompetencjami naszej organizacji związkowej do uzgadniania zasad ich podziału – udzielają nasi działacze – koordynatorzy.

Kolejna transza zostanie przekazana w połowie grudnia br.