OZSS: Zmiana terminu na sporządzenie opinii

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów wydłużyło termin, w którym należy sporządzić opinię. Wydłużono go do 21 dni.

Zabiegaliśmy o te zmiany. W naszym piśmie z dnia 24 lipca 2014 r. skierowanym do podsekretarza stanu Łukasza Piebiaka podnosiliśmy, że konieczność sporządzenia opinii w ciągu 14 dni wymusza na specjalistach wykonywanie zadań z naruszeniem Kodeksu Pracy, w godzinach nadliczbowych, za które nie otrzymują wynagrodzenia. Ten sam problem zasygnalizowany został na spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości, które odbyło się 24 września 2018 r. – czytaj relację ze spotkania.

Treść zarządzenia

fot. E. Odyjas