Oświadczenie ws. spotkania w SA Białystok z dnia 03.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia oraz fakt prowadzenia w apelacji białostockiej rozmów w sprawie zasad podziału środków na nagrody – wobec powzięcia informacji, że dzisiaj ma się odbyć w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku spotkanie ze związkami zawodowymi oświadczamy, że nie dotarło do nas zaproszenie na to spotkanie, ani tradycyjna pocztą, ani też pocztą e-mail. Uczestniczymy dosyć często w spotkaniach organizowanych w poszczególnych apelacjach i do tej pory nie zdarzyła się taka sytuacja, abyśmy nie zostali poinformowani o terminie spotkania. Tym razem prawdopodobnie zawiodła organizacja spotkania. Sąd Apelacyjny w Białymstoku ani nie potwierdził terminu zaplanowanego spotkania, ani liczby osób uczestniczących – co jest przyjętą praktyką w czasie organizowania spotkań ze związkami zawodowymi.

O zaplanowanym spotkaniu – drogą nieoficjalną – dowiedzieliśmy się dopiero wczoraj późnym wieczorem, w związku z tym nie było możliwości, ze względu na międzyzakładowy i ogólnopolski zasięg działania organizacji związkowej. abyśmy w nim uczestniczyli.

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa jest głęboko przekonana, że w apelacji białostockiej powinno dojść do wypracowania ze związkami zawodowymi spójnej polityki gospodarowania oszczędnościami w sądach, a takiej możliwości nas pozbawiono i podpisano protokół z pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi w obszarze apelacji białostockiej.

Nasza organizacja związkowa podczas prowadzonych konsultacji cały czas stała na stanowisku, aby środki z DWR zostały rozdysponowane na wszystkie sądy apelacji białostockiej, w odróżnieniu od stanowiska pozostałych organizacji związkowych.

Komisja Międzyzakładowa
MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa