Oficjalna decyzja MS w sprawie podziału kwoty 10 mln zł

Poniżej zamieszczamy pisma dot. decyzji podjętej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ws. podziału 10 mln zł na sądy powszechne (do pobrania w formacie PDF).
W chwili obecnej analizujemy treść tej decyzji, obszerniejszy komentarz powinien się pojawić w najbliższym czasie.