Odpowiedź na postulaty z manifestacji

W dniu 13 listopada przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przeprowadzona została manifestacja pracowników sądów i prokuratury. W czasie jej trwania reprezentanci manifestujących złożyli w KPRM postulaty.

Odpowiedź Michała Wójcika – sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości udostępniamy Państwu do zapoznania się.

Musimy dalej łączyć siły, zrzeszać się i wspólnie zabiegać o nasze warunki pracy i płacy. Samo nic się nie wydarza.

Postulaty

Odpowiedź na postulaty