ODPOWIEDŹ MRIPS NA PISMO MOZ NSZZ SOLIDARNOŚC PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA I PROKURATURY