ODPOWIADAMY NA BEZPODSTAWNE ZARZUTY PROKURATORA JACKA SKAŁY

W związku ze skierowaniem przez prokuratora Jacka Skałę, Przewodniczącego ZZPiPP  pisma do Prokuratorów Okręgowy, w którym bezpodstawnie kwestionuje prawo “S” do działania w prokuraturze – wyjaśniamy w poniższej korespondencji Panu Przewodniczącemu podstawowe zagadnienia związane ze statusem prawnym organizacji związkowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność” – ukonstytuowane w Statucie Związku.

Zachęcamy do zapoznania się z korespondencją, w celu pozbycia się jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie.

Te podstawowe informacje skierowane zostały także do Prokuratorów Okręgowych.

Pismo J. Skały do PO

Pismo z dnia 16.10.2019 do J. Skały